فرشید استادعلی پنجشنبه 29 مهر 1389 07:02 ب.ظ نظرات ()

ترجمه قالب،قالب جدید بلاگفا،ترجمه قالب بلاگفابه میهن بلاگ ، تبدیل قالب بلاگفا به میهن بلاگ،در این مبحث قصد آموزش چگونگی تبدیل قالب بلاگفا به میهن بلاگ را داریم. در بسیاری از سایت های ارائه دهنده قالب وبلاگ شاید قالبی زیبا برای بلاگفا وجود داشته باشد امّا نمونه میهن بلاگ آن وجود نداشته باشد.

از طریق این مطلب آموزش چگونگی تبدیل قالب بلاگفا به میهن بلاگ  رو یاد می گیرید و می توانید قالب های دلخواه بلاگفای خود را برای میهن بلاگ ترجمه کنید.

برای مشاهده آموزش به ادامه مطلب بروید.

خب اول Note Pad رو باز می کنید و کد های قالب بلاگفا رو توش می ریزید. بعد از منوی Edit روی Find کلیک می کنید و یک پنجره باز می شه که می تونید تگ ها رو توش جستجو کنید

به دنبال کد <-BlogTitle-> بگردید و کد [blogtitle] جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-BlogUrl-> بگردید و کد http://[myblog] جاگزین کنید.


  به دنبال کد mailto:<-BlogEmail-> بگردید و کد mailto:[email] جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-CategoryName-> بگردید و کد [catname] جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-CategoryLink-> بگردید و کد [catlink] جایگزین کنید.


  به دنبال کد <BlogCategories> و </BlogCategories> بگردید و کد <Archive> و </Archive> جاگزین کنید.


  به دنبال کد <-ArchiveLink-> بگردید و کد [archivedate] جایگزین کنید.


  به دنبال کد <BlogArchive> و </BlogArchive> بگردید و کد <Archive> و </Archive> جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-LinkTitle-> بگردید و کد [linkname] جاگزین کنید.


  به دنبال کد <-LinkUrl-> بگردید و کد [linkhref] رو جایگزین کنید.


  به دنبال کد <BlogLinks> و </BlogLinks> بگردید و کد <Links> و </Links> جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-BlogCustomHtml-> بگردید و کد فوق رو حذف کنید.


  به دنبال کد <-BlogAbout-> بگردید و کد فوق رو حذف کنید.


  به دنبال کد <-BlogPhotoLink-> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


  به دنبال کد <BlogPhoto> و </BlogPhoto> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


  به دنبال کد <BlogProfile>و </BlogProfile> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


  به دنبال کد <-AuthorName-> بگردید و کد [authorname] جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-AuthorLink-> بگردید و کد [authorlink] جایگزین کنید.


  به دنبال کد <BlogAuthors> و  </BlogAuthors> بگردید و کد <author> و  </author> را جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-LinkTitle-> بگردید و کد [dumpname] ([dumpclicks]) جاگزین کنید


  به دنبال کد <-LinkDescription-> بگردید و کد [dumptitle] جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-LinkUrl-> بگردید و کد [dumphref] جاگزین کنید.


  به دنبال کد </BlogLinkDump> و <BlogLinkDump> بگردید و کد <LinkDump> و </LinkDump> جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-PostTitle-> بگردید و کد [title] رو جایگزین کنید.


  به دنبال کد <-PostContent-> بگردید و کد [post] جاگزین کنید.


  به دنبال کد <-BlogAuthor-> بگردید و کد [author] جاگزین کنید.


  به دنبال کد
<-PostDate-> بگردید و کد [fulldate] جاگزین کنید.


 
به دنبال کد <-PostTime-> بگردید و کد [time] جاگزین کنید.


 
به دنبال کد </BlogComment> و <BlogComment> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


 
به دنبال کد <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> بگردید و کد <a href="[jcommentlink]">پیامها [comments]</a> جایگزین کنید.


 
به دنبال کد <a href="<-PostLink->"> بگردید و کد [continue] جاگزین کنید.


 
به دنبال کد <BlogExtendedPost> و </BlogExtendedPost> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


 
به دنبال کد </BLOGFA> و <BLOGFA> بگردید و کد </BLOG> و <BLOG> جایگزین کنید.


 
به دنبال کد <BlogPreviousItems items="15"&nbsp; >
<BlogPreviousItems> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogPreviousItems></BlogPreviousItemsBlock> بگردید و کد <a href="[topiclink]" title="نظرات موجود در این مطلب : [topiccomments] " onMouseOver="self.status=' [topictitle] ';return true" onmouseout="self.status='';return true">[topictitle]</a> جایگزین کنید.

  به دنبال کد <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->)</script> بگردید و کد <a href="[jcommentlink]">پیامها [comments]</a> جایگزین کنید.


  کدهای اضافی برای میهن بلاگ

کد نظر سنجی : <pool><b>[poolquestion]</b><br>[pooloptions]<br><center>[poolbutton]</center></pool>

کد خبرنامه : <center><mailinglist>[mailaction]</mailinglist></center>

کد جستجو : <center><search>[searchbox] [searchbtn]</search></center>

کد بازدید ها :

<Static>

امروز :<font color="#FF0000">[fulldatetoday]</font><br>

بازدید های امروز :<font color="#FF0000"> [today]</font><br>

بازدید های دیروز :<font color="#FF0000">[lastday]</font><br>

كل مطالب :<font color="#FF0000"> [totalpost]</font><br>

كل نظرها : <font color="#FF0000">[totalcomment]</font><br>

كل بازدید ها : <font color="#FF0000">[all]</font>

</Static>