فرشید استادعلی یکشنبه 28 شهریور 1389 06:27 ب.ظ نظرات ()

برای قرار دادن تصویر در وبلاگ باید کد زیر را دروبلاگ قرار داد.

<img border="0" src=http://www.netblog.mihanblog.com/a.jpg width="450" height="300" alt="tozihat-aks">                                                                    

 توضیحات درمورد کد

width:طول به پیکسل

height:عرض به پیکسل

عرض 300 وطول 450است

alt: ="توضیحات عکس شما"

border:ضخامت کادر محیط تصویر

src:آدرس تصویر

بااستفاده از کد زیر می توانید عکس مورد نظر خود را دروبلاگ وسایت قرار دهید